Dobrá škola

je každá škola, ktorá sa orientuje na potreby žiaka(na dieťa)

- katolícka škola sa svojou štruktúrou a vyučovaním ničím nelíši od štátnej školy,
- katolícka škola sa líši od štátnej školy tým, že pomáha žiakom pochopiť dôležitosť aj iných hodnôt, než je iba vzdelanie.
Učivo nie je cieľ, ale prostriedok.
V dobrej škole ide vzdelávanie ruka v ruke s výchovou.
Naša katolícka škola je dobrá škola.

 

Dôležitý oznam

10.02.2017

Vážení rodičia, milí žiaci.
Z dôvodu odstránenia havarijného stavu ÚK na škole Vám oznamujeme, že od 20.2. do 3.3.2017 bude v budove CZŠ prebiehať výmena vykurovacích telies a rozvodov ústredného kúrenia.
Tento havarijný stav je potrebné odstrániť do konca marca 2017 a preto volíme alternatívu jarných prázdnin a nasledujúceho týždňa. Žiaci sa opäť vrátia do školy 6.marca 2017.
Pre našich žiakov kolektív pedagógov pripravuje jednodňové akcie, preto Vás upozorňujem, sledujte FB stránku a web stránku školy.Tiež akékoľvek prípadné zmeny.
Verím, že táto správa našich žiakov veľmi poteší a naopak mnohých rodičov zarmúti, ale žiadam Vás o pochopenie a trpezlivosť.
V prípade Vašich pripomienok ma kontaktujte v škole.
PaedDr. Monika Svitačová, riaditeľka školy

Oznamy

Naši žiaci sa zúčastnia v termíne od 12. do 17. 2. lyžiarskeho výcviku v Liptovskom Jáne