Vážení rodičia budúcich prváčikov

26.04.2016

V týchto dňoch o čosi intenzívnejšie venujete svoju pozornosť základným školám v našom meste. Je to pochopiteľné, Vaše deti vstupujú po prvýkrát do školy a s tým prichádza veľa zmien v ich, ale aj vo Vašom živote.
Pre niektorých ľahké rozhodnutie, mnohí ste už dávno rozhodnutí, iní váhate a rozhodujete sa, zvažujete možnosti, hľadáte školu, ktorá by spĺňala Vaše predstavy, pretože ste to Vy, milí rodičia, ktorí tvoríte školu a rozhodujete o jej existencii, ste to Vy, ktorí odovzdávate svoj najvzácnejší DAR do rúk nás, pedagógov a vychovávateľov, vkladáte do nás svoju dôveru na deväť rokov, aby sme Vám pomáhali vzdelávať, vychovávať a formovať Vaše ratolesti.
Ako riaditeľka by som teraz mohla vymenúvať všetko, čo sme po materiálnej, technickej a estetickej stránke v škole urobili a robíme, aké má škola vybavenie ale verte mi, tieto hodnoty sú naozaj iba orientačné. Aj my sa veľmi tešíme, keď nám ktokoľvek, kto príde do našej školy, povie s prekvapením, že máme nádhernú školu, prekrásne prostredie, že učíme zážitkovo a tvorivo. Je to predsa povinnosťou každého riaditeľa starať sa o prostredie, v ktorom Vaše deti trávia väčšinu dňa, kde sa vzdelávajú. Ale filozofia hodnotenia dobre fungujúcej školy je o úplne niečom inom. Je o kultúre školy a o spoločne zdieľaných hodnotách.
V našej škole sú najdôležitejšími hodnotami tieto:

Vzťahy – učiteľský kolektív, ktorý je kvalifikovaný, jednotný a fungujúci – vzťah učiteľ – žiak, ktorý je rodinný a individuálny – vzťah žiak – žiak, ktorý je priateľský a hlavne bez šikany

Výsledky – stopercentná úspešnosť v prijímaní žiakov na stredné školy – vysoká úspešnosť našich žiakov v súťažiach – výborné testovacie a vyučovacie výsledky – skvelé výsledky a napredovanie slabších žiakov a ich rozvoj v oblastiach, ktoré sú im blízke.
Výchova – bohatá výchovná činnosť v podobe akcií organizovaných školou – skvelá pani psychologička a jej aktivity – ŠKD, ktorý by podľa detí mohol fungovať do neskorých večerných hodín a mohlo by sa v ňom aj spávať.

Ale je to najmä POCIT každého jedného nášho žiaka tešiť sa do školy – vedieť, že v škole mám skvelých kamarátov, ktorí sa mi nevysmievajú a ktorí mi neubližujú, len preto, že som niečím iný – vedieť, že v škole mám pedagógov, ktorým sa môžem zdôveriť so svojimi problémami – veriť v dobro a učiť sa čeliť negatívnym javom spoločnosti – veriť v seba a v svoje schopnosti – vedieť, že keď aj nepatrím medzi tých najlepších žiakov, ale v tejto škole vo mne nájdu moju silnú stránku a budú ju rozvíjať, nezaškatuľkujú ma, ale aj mňa pochvália a vyzdvihnú pred ostatnými – vstúpiť do školy každý deň ako do domu veľkej rodiny, kde sa všetci navzájom poznáme
A TO VŠETKO NENÚTENOU FORMOU VO VIERE, KTORÁ JE PRE TENTO SVET NEVYHNUTNÁ.

Drahí rodičia, čo je pre Vás najväčšia HODNOTA?
Najväčšou hodnotou je pre Vás Vaše dieťa. Vytvorte mu na ďalších deväť rokov prostredie, v ktorom sa bude cítiť potrebné, docenené, v ktorom ho všetci budú oslovovať jeho krstným menom, ktoré bude chodiť do školy a zo školy usmiate a spokojné. Vtedy budete spokojní aj Vy. PaedDr. Monika Svitačová, riaditeľka katolíckej školy