Beseda s policajtom

02.05.2016

Vyučovacia hodina Dopravnej výchovy prebiehala u nás trošku inak.
V našej škole sme privítali na slovo zvaného odborníka v cestnej premávke. Kto to mohol byť? Jednoznačne človek, pred ktorým majú všetci ľudia rešpekt – príslušník policajného zboru.

Zvedavými otázkami ho častovali žiaci oboch piatych ročníkov. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti o dopravných značkách a zariadeniach, správne predviedli pokyny policajta.

No najviac pútavými boli pre nich autentické situácie z bežného života ľudí, ktorí nerešpektujú signalizačné zariadenia, či iné dopravné upozornenia.
Zo záznamových materiálov policajtov mali možnosť pozorovať ľudí, ktorí sa niekam náhlia, prechádzajú vozovku na nesprávnom mieste – nepoužijú priechod pre chodcov. Ale aj chodca, ktorý vstúpil na vozovku bez toho, aby sa presvedčil či sa k nemu nepribližuje žiadne vozidlo.
Viaceré situácie skončili vážnym zranením človeka, či smrťou a preto boli pre žiakov strhujúce, no zároveň reálne a poučné.

Za vyčerpávajúce odpovede patrí nášmu hosťovi veľká vďaka. Pripomenul nám, aká dôležitá je pre nás bezpečnosť v cestnej premávke, či už v role chodca, cyklistu, či budúceho vodiča. Veď život máme iba jeden…..

Mgr. Erika Šranková