Svetový deň mlieka

02.10.2016

Podpora zdravého životného štýlu je neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu našej školy, a preto sme i v tomto roku podporili svetový deň mlieka v školách rôznymi aktivitami.

V tento deň sme zahrnuli do svojej desiatej najmä výrobky z mlieka, rôzne zaujímavosti o mlieku sme sa dozvedeli z informačného panelu na chodbe školy, zapojili sme sa do ,,mliečneho kvízu“ (víťaz – Izabela Kotlárová 4.A) a všetci sme si pochutnali na ovocných jogurtoch.

Mgr. Kristína Patkósová