Svetový deň srdca

02.10.2016

Starostlivosti o zdravé srdce je potrebné sa venovať od útleho detstva.

Na našej škole sa snažíme žiakom vštepovať zásady zdravého životného štýlu, podporujeme ich v rôznych pohybových aktivitách a dbáme o zdravú výživu.

Ani tento rok sme nezabudli na svetový deň SRDCA a v spolupráci so Slovenským červeným krížom sme pre všetkých žiakov našej školy zorganizovali kurz 1. pomoci. Vďaka šikovným študentom gymnázia v Šuranoch, ktorí sú aktívnymi členmi Mládeže slovenského červeného kríža, sa naši žiaci zdokonalili v poskytovaní prvej predlekárskej pomoci, na figurínach si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu i ošetrenie rôznych poranení a nacvičili si privolanie rýchlej záchrannej služby.

Dôležité informácie o zdravom srdci boli žiakom prístupné na informačnom paneli školy.

Mgr. Kristína Patkósová