Pokorili sme Sitno

02.10.2016

Dňa 1. októbra 2016 t.j. v sobotu sa členovia turistického krúžku pod vedením pani učiteliek Malíkovej a Šimunkovej vydali pokoriť svoj druhý cieľ – vrch Sitno, ktorý sa týči do výšky 1009 m.n.m.
Ide o najvyšší vrch Štiavnických vrchov a tiež kolísku európskej turistiky.

Zúčastnení žiaci, pedagógovia a rodičia sa mali možnosť kochať krásnou prírodou, spoznávať geologický pôvod andezitových hornín, počúvať príbehy a legendy, ktorými je Sitno opradené alebo si spríjemňovať výstup Geocachingom t.j. hľadaním tajných skrýš za pomoci mobilnej aplikácie, GPS súradníc a indícií.

Veríme, že sa Vám páčilo a už teraz Vás pozývame na ďalší cieľ turistického krúžku – vrch Zobor v starobylej Nitre.