Beseda s pátrom

19.10.2016

Druhý októbrový týždeň mal na našej škole pre žiakov CZŠ Žofie Bosniakovej duchovný rozmer.

V pondelok t.j. 10.októbra 2016 sa stretli žiaci 2.stupňa s pátrom Masseom Golhom z rádu františkánov. Ten im pútavým spôsobom rozprával o zážitkoch zo svojej misie v Južnom Sudáne.

Momentálne je Južný Sudán v stave vojny a najväčšie prekliatie je, ak nemôže byť rodina spolu. Povedal tiež, že znakom Afriky je radosť z ničoho, kde ľudia nemyslia na materiálne veci. Južný Sudán charakterizuje radosť z viery a sila rodiny, vážia si tradičné hodnoty.

Žiakov upozornil, že by sme nemali zabúdať na tých, ktorí sú na tom horšie ako my, a na všetkých tých, ktorí sa usilujú zmierniť ich utrpenie a hlásať im radostnú zvesť evanjelia. Uvedená aktivita sa realizovala v rámci Misijnej nedeli, ktorá pripadá na 23.októbra 2016.