Dopravné ihrisko Galanta

19.10.2016

Úvod do nového školského roka sme si spríjemnili výletom. Nie však obyčajným.
Dňa 12. 10. 2016 sme navštívili Dopravné ihrisko v Galante.

Žiaci 1. – 5. ročníka sa pod vedením školených inštruktorov učili správne pohybovať na vozovke a dodržiavať dopravné predpisy. Najmenší sa zdokonaľovali aj v jazde na dopravnom prostriedku, veľmi obľúbenou bola práve kolobežka.
Z tých najšikovnejších sa stali velitelia, či policajti, ktorí riadili dopravnú premávku.

Čerešničkou na torte bolo overenie teoretických vedomostí z oblasti dopravnej výchovy. V špeciálne upravenej miestnosti, takmer ako v Autoškole žiaci testovali svoje vedomosti. Ani tu nesklamali a právom im patrí veľká pochvala. Mnohí získali plný počet bodov.

„Čo sa nám páčilo najviac?“ – novučičké kolobežky, príjemní ľudia, dopravné značenie, chránené železničné priecestie, semafory, a samozrejme radar, ktorý meral rýchlosť jazdy.

Nadobudnuté vedomosti uplatníme aj v bežnom živote. Vieme, že cesta nie je ihrisko, a preto sa na nej správame opatrne a bezpečne.

Mgr. Erika Šranková