Peši do školy

19.10.2016

Pravidelne druhý októbrový týždeň patrí Medzinárodnému dňu pešej chôdze do školy. Keďže aj na našej škole máme nových spolužiakov prváčikov, tento deň sme využili aj na to, aby sme ich poučili o bezpečnosti a názorne ukázali najbezpečnejšiu cestu do školy.

Počas presunu do školy sme si tiež utvrdili význam dopravných značiek, uvedomili potrebu pohybu pre naše zdravie.
Vzhľadom k životnému prostrediu sme aspoň v tento deň uprednostnili šetrný ľudský prístup v spôsobe dopravy do školy – PEŠO.

.