Atlantis aj Trollovia

21.11.2016

Školský klub v súčasnosti je z pohľadu detí často miesto kde musí vydržať, kým si preň rodičia neprídu.
To, že výchova je sústavná činnosť, vôbec netreba zdôrazňovať. Jej cieľom je všestranne dieťa rozvíjať. Hlavne veľa sa s deťmi rozprávať, tvoriť a zažiť s nimi niečo – to je cesta k dosiahnutiu cieľa.

V našej škole si v ŠKD deti „užívajú“. Prečo? Pretože okrem odpočinku, hier, tvorivých aktivít, písania domácich úloh sú pre ne pripravované bonusy.
Jedným z nich sú pravidelné mesačné návštevy Kina Podhájska. Poslednými navštívenými predstaveniami boli rozprávky Bociany a Trollovia.
Ďalej sme navštívili vedecké centrum Atlantis Levice s programom Vesmír a vyskúšali sme bublinkový svet a interaktívne hry.

V zime okrem pravidelných Vianočných tvorivých dielní v ŠKD plánujeme sánkovačku a návštevu termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi.

Deti sa na vlastných skúsenostiach naučia správať v dopravných prostriedkoch, úcte k dospelým, samoobslužným činnostiam, hospodáriť s peniazmi, navzájom si pomáhať a rešpektovať sa.

O tom, že cesta je správna sa presviedčame keď sa našim deťom z ŠKD domov ísť nechce…