Beseda s policajtom

21.11.2016

Čoraz častejšie sa deti stávajú účastníkmi dopravných nehôd. Dôvody sú rôzne, no hlavne nepozornosť detí a neznalosť dopravných predpisov.

Predchádzanie nehodovosti detí v mladšom školskom veku bolo témou besedy detí v ŠKD s policajtom.
Člen policajného zboru zo Šurian nadstrážmajster Pavol Hlinka formou prezentácie a krátkych videí deťom vysvetlil že aj ony sú účastníkmi cestnej premávky či už ako chodci, či cyklisti. Teda musia nielen poznať, ale hlavne dodržiavať pravidlá cestnej premávky.
Osviežením bola dychová skúška na prítomnosť alkoholu, ktorú deti mohli absolvovať. Všetci mali 0 promile :-).

Ďakujeme pánovi policajtovi za pútavú besedu a sľubujeme, že sa na cestách budeme správať zodpovedne.