Sudoku

01.12.2016

4. ročník celoškolskej súťaže v riešení Sudoku sa konal 30. novembra 2016.

Sudoku s veľkým sústredením riešilo 17 dievčat a chlapcov 2. stupňa, a to v kategóriách začiatočníci a pokročilí.

Už druhý rok sa suverénnou víťazkou stala Veronika Malíková
z 9. ročníka.
Michael Porubský z 5. ročníka bol najmladším, no úspešným riešiteľom.

Blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.