2 % z dane pre OZ Žofka

10.02.2017

Vážení rodičia a priatelia školy,
darujte nášmu občianskemu združeniu ŽOFKA 2 % z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie ŽOFKA. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!

Finančné prostriedky budú použité na:
• podporu aktívneho športovania žiakov
• podporu literárnych, hudobných a výtvarných činností žiakov
• na rozvíjanie talentu našich žiakov
• zdokonaľovanie vo výučbe cudzích jazykov

Ako postupovať?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
1. Do 15. 2. 2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
4. U ekonómky školy si vyzdvihnite tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 25. apríla 2017 ekonómke školy alebo daňovému úradu podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?
1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
2. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: ŽOFKA
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Šurany, 942 01, Námestie hrdinov 6
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37869710

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.