Veselé zúbky v ŠKD

01.03.2017

So starostlivosťou o chrup a ústnu hygienu to naši žiaci myslia naozaj vážne. Preto sa v Školskom klube detí prostredníctvom zaujímavých hudobných videoklipov, rozprávok a inštruktážnych videí s detskou stomatologičkou učili správnu techniku čistenia zúbkov. Pomocou dentálnych tabliet sme zisťovali prítomnosť zubného povlaku, hravou formou sme si osvojili zásady správnej starostlivosti o svoj chrup a vedomostný kvíz preveril naše poznatky o dentálnej hygiene.

Mgr. Kristína Patkósová