Hvezdáreň Hurbanovo

01.03.2017

Ako to asi môže vyzerať vo vesmíre? Koľko hviezd je na nebi? Ako vyzerá najväčší ďalekohľad?

Takéto otázky sa pýtali žiaci na hodine Prírodovedy pri preberaní tematického celku Vesmír. Rozhodli sme sa, že najlepšie bude, keď navštívime hvezdáreň. Sami zistia odpovede na svoje otázky od tých najpovolanejších – astronómov.

V pondelok 6. februára 2017 žiaci 3., 4.A, 4. B a 5. triedy navštívili hurbanovskú hvezdáreň. Dozvedeli sa zaujímavosti o vzniku hvezdárne a jej pôsobení počas mnohých rokov.
Krásny zážitok mali v planetáriu pri premietaní súhvezdí, planét, galaxií a mliečnej dráhy. Nakoniec sme vstúpili do observatória, odkiaľ možno pozerať na jasnú oblohu z obrovského ďalekohľadu.

Domov sme odchádzali plní zážitkov a neuveriteľných dojmov.