Rozprávkovo

21.03.2017

Rozprávky majú radi nielen deti, ale aj my dospelí.
O tom, že ani rozprávkové postavičky to nemajú ľahké sa deti mohli presvedčiť v piatok 18. marca.

Pani vychovávateľky – Víla a Ježibaba, pre ne pripravili Rozprávkové popoludnie v ŠKD.

Deti (mnohé oblečené rozprávkovo) boli rozdelené do šiestich skupín podľa rozprávkových postavičiek, ktoré si vyžrebovali. Prežívali každú súťaž, povzbudzovali sa navzájom, kričali a zabávali sa.

Najskôr svoje vedomosti preverili obrázky, podľa ktorých mali napísať názvy rozprávok. Potom skladali puzzle, pri hre čelovka hádali osoby a veci z rozprávok, hrali rozprávku. Hádali hudbu k rozprávkam, kreslili rozprávkovú postavu.

Po konečnom sčítavaní bodov, ktoré v súťažiach družstvá získali boli deti odmenené nielen za svoje vedomosti a šikovnosť, ale navyše im ostanú krásne spomienky.