Miss Ekológia

23.04.2017

Deň ZEME si naša škola patrične pripomína.
V piatok 21. 4. sme od rána mali pripravených veľa rôznych aktivít zameraných na upevňovanie cieľa – dôležitosti správať sa čo najekologickejšie k svojmu okoliu.
V súťaži Miss Ekológia školy naše deti potvrdili nesmiernu kreativitu.
Veď posúďte sami!!!