Testovanie

09.05.2017

5. apríla sa aj našich 19 deviatakov popasovalo s úlohami Testovania T9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Na vypracovanie odpovedí mali 60 minút na každý predmet. Testy preverovali vedomosti žiakov z 5.-9. ročníka.

Snaha bola veľká, uvidíme, aké sú výsledky…