Testovanie


Našim pedagógom záleží na kvalitnom vzdelávaní našich žiakov.
Preto sa zúčastňujeme nielen povinných celoslovenských testovaní – Testovanie 9, Testovanie 5, ale aj ďalších – Komparo 4, Komparo 6, Komparo 8.

Vďaka kvalitnému počítačovému vybaveniu si naši žiaci vyskúšali aj E testovanie z matematiky, finančnej gramotnosti a biológie.
Dosiahnuté výsledky v testovaniach sú na slušnej úrovni a z roka na rok majú stúpajúcu tendenciu. V dosahovaní stále lepších výsledkov budeme pokračovať svedomitou prípravou našich žiakov.


« návrat do sekcie "O škole" «