Krúžky


Žiaci môžu okrem hlavného vyučovania tráviť svoje voľné chvíle zapájaním sa do rôznych záujmových činností.
Majú možnosť rozširovať si svoje vedomosti, či si zlepšujú svoju kondičku alebo zručnosti.

Toto im umožňuje práca v záujmových útvaroch, ktoré na našej škole pracujú pod vedením pedagógov a tiež trénerov či rodičov.

Žiaci 1. – 4. ročníka navštevujú:
Športový krúžok
Šikovné ruky
Hravé varenie
Rozhlasový krúžok
Kreatívne dielne
Matematika bez stresu
Vševedko
Bojové umenie
Tancujeme s Erikou
Objavujeme svet

Žiaci 5. – 9. ročníka navštevujú:
Cvičenia z matematiky
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Slovenčina na slovíčko
Milovníci histórie
Dramatický krúžok
Mladý zdravotník
Rozhlasový krúžok
Kreatívne dielne
Pohybový krúžok
Športový krúžok
Stolnotenisový krúžok
Milovníci histórie
Ekologický krúžok

V budúco školskom roku pripravujeme od prvého ročníka Plavecký krúžok a Hipoterapiu


« návrat do sekcie "O škole" «