Úspechy a umiestnenia v súťažiach


Naši žiaci vždy dôstojne reprezentujú našu školu.
Každoročne sa zapájajú do rôznych športových, výtvarných, speváckych, matematických súťaží a predmetových olympiád, kde máme nielen úspešných riešiteľov, ale aj popredné umiestnenia.
A to nielen v okrese, ale v dejepisnej olympiáde v krajskom kole a v geografickej olympiáde v celoštátnom kole.

Aj touto cestou chceme našim žiakom poďakovať za odvahu, vynaložené úsilie a potrápenie si svojich hlavičiek.

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád:

Školský rok 2013/2014 :
Spevácka súťaž v anglickom jazyku Let´s Sing vo Vrábľoch- zúčastnili sa:
Ján Porubský, Roman Pňaček a Štefan Vančík, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 4. mieste s piesňou „Daydream Believer“.
Najmladší účastník Ján Porubský sa umiestnil na 7. mieste s piesňou „My Bonny“.

Hore nad Vrábľami – spevácka súťaž – Čestné uznanie za výborný spevácky výkon – Gréta Raslavská -1.ročník, Roman Pňaček – 6.ročník, 2. miesto – Karolína Halásová – 3. ročník, čestné uznanie Karolínka Brandová – 1.ročník

Hviezdoslavov Kubín- prednes poézie a prózy
2.miesto v obvodnom kole – Veronika Kupecká – 8.ročník, Miška Blanárová – 3.ročník, Peter Kokoška -5.ročník

This is me – komunikačné zručnosti v anglickom jazyku – 1. miesto Alžbeta Chlústiková 8.roč., Tobiáš Pobočík 8.roč., Veronika Kupecká 8.roč. a Matúš Halás 7.roč.

Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž – ocenení žiaci: za výtvarné dielo – Patrik Tóth, Ladislav Tám, Simona Gajdošíková, Matej Nič, Bernadeta Šimunková.

Zvieratá v našom lese a Zelený svet – výtvarná súťaž – ocenení žiaci:
za výtvarné dielo – Ladislav Tám, Matej Nič, Imrich Timotej Blanár
za najkrajšie dielo – Filip Kočiš, Filip Klučka, Patrik Horváth, Tadeáš Cehlárik.

Slovensko moje – M. R. Štefánik – výtvarná súťaž – 1. miesto Matej Nič.

Žofia Bosniaková – výtvarná súťaž – 1. miesto Denisa Hatalová.

Olympijské pohľadnice slovenským športovcom – výtvarná súťaž – ocenený Samuel Sáraz 1. ročník.

Biologická olympiáda – úspešní riešitelia: Zuzana Ostrožlíková 8.ročník, Marek Porubský 8.ročník.

Geografická olympiáda- 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole,
1. miesto v celoslovenskom kole: Tadeáš Šimunek 8. ročník.

Dejepisná olympiáda – 1. miesto v okresnom kole, 2.miesto v krajskom kole: Tadeáš Šimunek 8.ročník.

Biblická olympiáda- dekanátne kolo 1. miesto, diecézne kolo 7. miesto – Peter Porubský 9.ročník, Marek Porubský 8.ročník, Noemi Šimunková 7. ročník.

Majstrovstvá okresu Nové Zámky v atletike – beh na 60 metrov – 2. miesto Dominik Návojský.

Do najväčšej celoslovenskej matematickej súťaže „Klokan“ sa zapojilo 38 žiakov našej školy.
Úspešní riešitelia :
Marcel Lehocký, Matej Švanda, Jakub Švanda, Martin Návojský – 1. ročník
Nikolas Klobučník, Barbora Pápaiová, Barbora Zajíčková, Jakub Tomšík, Lukáš Černák – 2. ročník, Samuel Skočka – 3. ročník
Školský šampión : Jurko Kuruc – 2. ročník.

Mladý záchranár –*1. miesto* v okresnom kole družstiev – Filip Kočiš, Peter Kokoška, Patrícia Richterová, Michal Hancko, Mária Švecová.

Bronzový diplom za aktívnu účasť v súťaži „ Hovorme o jedle“ kolektívu žiakov
2. ročníka.

Školský rok 2014/2015

„…a Slovo bolo u Boha…“ – recitačná súťaž – poézia 2. miesto v krajskom kole – Veronika Kupecká 9. ročník.

Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž – 2. miesto v obvodnom kole – Hana Blanárová
3. miesto v obvodnom kole – Michaela Blanárová
čestné uznanie v obvodnom kole – Adela Cehláriková
3. miesto v obvodnom kole – Andrea Dӧmmeová
3. miesto v obvodnom kole – Veronika Kupecká.

Hore nad Vrábľami – spevácka súťaž – 1. miesto – Karolína Halásová 4. ročník.

Čaro ruží – výtvarná súťaž – 1. miesto v Arboréte Mlyňany – Katarína Vančíková 1. ročník.

Biologická olympiáda, projektová súťaž – 3. miesto v okresnom kole – Zuzana Ostrožlíková 9. ročník, 2. miesto v okresnom kole – Natália Lehocká 8. ročník.

Geografická olympiáda – 2. miesto v okresnom kole, 1. miesto v krajskom kole, 7. miesto v celoslovenskom kole – Tadeáš Šimunek 9. ročník.

Biblická olympiáda – 1. miesto v dekanátnom kole,2. miesto v diecéznom kole – Noemi Šimunková, Tadeáš Šimunek, Marek Porubský.

Matematická olympiáda – 10. miesto v okresnom kole – Marek Porubský 9. ročník
Pytagoriáda – úspešný riešiteľ okresného kola – Filip Kočiš 5. ročník, Alexandra Kósová 4. ročník.

Školský rok 2015/2016

Biologická olympiáda, projektová súťaž –*2. miesto* v okresnom kole – Noémi Šimunková 9. ročník, 6. miesto v okresnom kole – Roman Pňaček 8. ročník.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 4. miesto v okresnom kole – Noémi Šimunková 9. ročník.

Hviezdoslavov Kubín – recitačná súťaž – 1. miesto v obvodnom kole – Jakub Zahorák 5.ročník,2. miesto v obvodnom kole – Michaela Blanárová 5. ročník,
2. miesto v obvodnom kole – Gréta Raslavská 3. ročník, 2. miesto v obvodnom kole – Hana Blanárová 2. ročník.

iBobor – informatický bobor – Bobríci – žiaci 3. a 4. ročníka – najlepšie umiestnenie – Jakub Švanda 3.ročník,
úspešní riešitelia – Rebecca Fíšanová, Michael Porubský a Marcel Lehocký.
Benjamíni – žiaci 5., 6. a 7. ročníka – najlepšie umiestnenie – Dominik Teplan 7.ročník
úspešní riešitelia – Alexandra Kósová, Marek Cícer a Hana Brokešová.
Kadeti – žiaci 8. a 9.ročníka – najlepšie umiestnenie – Peter Mentel 8.ročník
úspešní riešitelia – Emil Eliáš.


« návrat do sekcie "O škole" «