Školská družina


Naša družina nie je to miesto, kde musia deti počkať, kým pre ne niekto nepríde. Niekedy odchádzajú s plačom, alebo sa rodičia musia pre deti vrátiť neskôr.

Školská družina zabezpečuje pre deti činnosť podľa výchovného programu zameranú na vzdelávaciu činnosť a uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov. Všetko nenásilnou hravou formou so štipkou zábavy.

Snažíme sa u detí formovať mravné hodnoty, sebavedomie, sebaovládanie, rozvíjať fantáziu, túžbu objavovať niečo nové, vážiť si a ochraňovať prírodu a získavať praktické zručnosti.

Pripravujeme pre deti aktivity, kde môžu prejaviť svoj talent, ale sa aj niečo nové naučiť. Uskutočňujú ich pani Druž., ale i učitelia a starší žiaci v rámci projektov, predmetov a krúžkov.

Vytvárame deťom prostredie v ktorom sa cítia dobre, môžu sa realizovať, oddýchnu si a pripravia sa na vyučovanie.

Využívame pri tom veľa didaktických pomôcok, športový areál, preliezky, veľký priestor v ŠKD a dataprojektor s obrovskou plochou na premietanie(ako v kine).


« návrat do sekcie "O škole" «