Umiestnenie deviatakov na stredné školy


Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy na školský rok 2015/2016.
Z celkového počtu 22 žiakov žiakov boli

prihlásení: 8 – Gymnázium Šurany – prijatí 8
               10 – Stredné odborné školy – prijatí 10
               4 – Stredné odborné učilištia – 4 prijatí

100 %-ná úspešnosť prijatia


« návrat do sekcie "O škole" «